Insikter från Level21

Hur skapar digitaliseringen affärsnytta?

Digitalisering är ett viktigt fokusområde för industrin och ofta nämns tre områden; Digitalisering av data, flexibel automation respektive intelligent beslutsstöd. Inom de två första områdena har många värdeskapande tillämpningar realiserats, ex vis digitaliserad spårbarhet och robotisering. Inom det tredje området, intelligent beslutsstöd, finns dock hittills färre konkreta exempel inom industrin.

Vem bär ansvaret i framtidens organisation?

Globaliseringen och den allt hårdare konkurrensen driver fram ett högre tempo som riskerar att påverka välbefinnandet och resultatet, i våra företag, negativt. Alla skall kunna ännu mer och prestera på kortare tid. Ny teknik hjälper oss men tar också mycket av vår tid för reflektion och eftertanke. Vem ansvarar för vad vi lägger tid på och säkerställer tid för reflektion? Samtidigt gör den ökande konkurrensen och förändringstrycket att alla organisationer måste ytterligare öka sin effektivitet och lönsamhet. Hur ska vi agera i det dilemmat?

Det jordnära, familjära och globala managementkonsultbolaget

När vi grundade Level 21 för många år sedan var det för att vi såg många mellanchefer som fått kalla handen från sin organisation när de presenterade ledningens strategier: ”Det går inte, helt omöjligt att införa under rådande omständigheter.” Då, liksom idag, sitter många mellanchefer i just denna sits, klämda mellan ledningens visioner och organisationens vardag med detaljerade krav. Vi kallar detta för strategigap.

Samtidigt hade vi noterat hur de stora konsultfirmorna fokuserade på strategiernas utformning snarare än på deras genomförande och mottagande i organisationen. Vår bild var och är att strategigapet har satt stopp för införandet av många goda strategier och förhindrat organisationer från att skapa en varaktig förändring. Det blev startskottet för Level21, och är fortfarande det vi brinner för.

Alla har inte bakgrunden och drivet som behövs för att jobba med att bygga dessa ”broar”. Vi och våra medarbetare kan göra det tack vare vår breda industriella erfarenhet, affärskunskap, förmåga till perspektivförflyttning och erfarenhet från många framgångsrika projekt. Vi har lärt oss mycket om vad som krävs från vårt arbete djupt inne i våra kunders processer. Att översätta affärsplaner till handlingsplaner som ger hållbara resultat har blivit Level21s största styrka genom devisen varmt hjärta, kallt huvud och snabba fötter.

Välkommen att kontakta oss eller våra medarbetare för att se vad vi kan göra för dig!

Peter Modig, Lars Cederblad, Henrik Linder och Beatrice Björk
Ägare och aktiva inom Level21

Därför är vi ditt bästa val

Bli bäst idag

Att vara bäst på sin befintliga verksamhet och kunna leverera med högsta kvalitet enligt dagens kundbehov

Bli bäst i framtiden

Hur blir man bäst i framtiden? Vilken organisation krävs för att utveckla det nya och vilken kultur bör man ha i en sådan satsning?

Kraftfullt genomförande

När vi säger kraftfullt genomförande betyder det att vi kommer igång snabbt och levererar från dag 1

Hållbara resultat

Vi lovar att du kommer vara nöjd med resultatet av vår insats

Seniora team

Det betyder inte att alla är gamla hos oss

Kontakta oss

Peter Modig

+46 70 267 98 08

VD och Partner

Beatrice Björk

+46 70 373 17 91

Vice VD och Partner

Fredrik Dahlmark

+46 70 333 88 56

Head of Concepts & Quality

Tobias Kolseth

+46 72 746 26 46

Head of Sales

Ann-Sofie Nordkvist

+46 70 618 71 02

Head of Economy and Administration