Globaliseringen och den allt hårdare konkurrensen driver fram ett högre tempo som riskerar att påverka välbefinnandet och resultatet, i våra företag, negativt. Alla skall kunna ännu mer och prestera på kortare tid. Ny teknik hjälper oss men tar också mycket av vår tid för reflektion och eftertanke. Vem ansvarar för vad vi lägger tid på och säkerställer tid för reflektion? Samtidigt gör den ökande konkurrensen och förändringstrycket att alla organisationer måste ytterligare öka sin effektivitet och lönsamhet. Hur ska vi agera i det dilemmat?

Vad kan vi göra för att möta den ökande pressen, både organisatoriskt och individuellt? Hur kan vi skapa en framtida hållbar kultur där vi hittar sunda sätt att förhålla oss till förändringstakten både i privatlivet och på arbetsplatsen?

Det är dags att ifrågasätta den involveringshysteri som vi skapat i välmening, under många år, med syfte att ingen skall lämnas utanför. Alla behöver inte veta allt hela tiden. Överdriven involvering får oss att bli otydliga i våra uppdrag och tappa hastighet. Vi måste våga välja att inte delta och att tacka nej till involvering för att vinna fokus. Tar du själv ansvar för det, både som chef och medarbetare, eller skyller du på någon annan?

 För att öka hastigheten krävs snabbare beslutshantering. Besluten behöver både centraliseras och decentraliseras, vilket kommer att kräva både tillit och mod. Vi hanterar husköp och miljonlån privat, men är inte betrodda att köpa en tårta till medarbetarna på företagets budget. För både ledare och medarbetare krävs mod att låta någon annan fatta beslut samt tillit till att rätt beslut fattas. Samt hur lyckas vi dessutom bygga tillit till tekniken och den fakta vi tar del av?

 För att bli framgångsrika med den snabbare beslutshanteringen behöver vi bygga och stärka en ”fast learning” -kultur. Det kan vi göra genom tvärfunktionella team, tid för reflektion, bygga tillit och skapa dialog. Det är i team vi kan testa och hitta möjligheterna med tekniken, hantera mängden fakta och klara den höga förändringstakten.

 Vi hoppas alltid att våra beslut ska visa sig vara riktiga, men om vi inte fattar några felaktiga beslut så rör vi oss sannolikt för långsamt och riskerar att bli omsprungna. Därför behöver vi jobba hårdare på att decentralisera beslutsfattandet och därmed öka hastigheten. De felaktiga besluten kommer vi garanterat att lära oss av och de kan dessutom i många fall omprövas.

b7368381-d58d-46c4-8ebf-fdcbc596e6cf

Alla perspektiv behövs i digitaliseringsresan, även kulturen.

Level21 insikter för dig som chef:

  • Utmana dig själv genom att låta medarbetare fatta beslut i större utsträckning – lär och dra nytta av felaktiga beslut
  • Var extra tydlig med övergripande beslut och ramverk kring riktning och strategi – repetera och kommunicera till både grupp och individ
  • Skapa starka tvärfunktionella team som löser uppgifter tillsammans
  • Involvera inte alla medarbetare i allt hela tiden. Våga välja rätt kompetenser till rätt uppgifter. 

Level21 insikter för dig som medarbetare: 

  • Reflektera över vad som hindrar dig från att fatta egna beslut samt lär dig våga ta beslut.
  • Ta ansvar för att du känner till, agerar och beslutar i enighet med övergripande riktning och strategi.
  • Bidra till din del av det tvärfunktionella teamarbetet, våga ta plats.
  • Fokusera på prioriterade uppdrag – välj att inte delta överallt

Genom att agera på dessa insikter kan vi stärka en företagskultur som är hållbar i en hyperaccelererande framtid.