Vi stärker vår förmåga att leverera hållbara resultat och skapa kraftfullt genomförande hos våra kunder genom att välkomna Stefan Nilsson och Maria Ottosson till vårt team.