Vi hälsar Helena Krantz, Fredrik Moraeus och Sofia Lycke välkomna. Med deras breda erfarenheter från verksamhetsutveckling och operativa uppdrag kan vi ta oss an fler uppdrag för att hjälpa våra kunder med bestående förbättringar och lönsamma förändringar