För fjärde året har Level21 haft förmånen att träffa studenter på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet genomför studenterna ett större projektarbete och vi har varit med och pratat om hur man driver och genomför ett projekt i verkligheten. Vi valde att fokusera på att visa studenterna vilka projektmetoder som vanligen används i industrin, och hur man anpassar och väljer projektmetodik till sin unika situation. Disruptiva projekt och förbättringsprojekt behöver olika angreppssätt och även olika projektmetodiker. Studenterna ska lära sig att hantera båda tekniska, ekonomiska och affärsmässiga variabler knutna till projektet. Målet är att ge kommande yrkesverksamma en så god kunskapsbas som möjligt för att möta framtidens utmaningar med ökande förändringstakt och digitalisering. I gengäld får vi möjligheten att träffa nästa generations ingenjörer och förståelse för deras drivkrafter och intressen i en allt snabbare föränderlig värld.

Sofia Lycke och Olle Tullstedt är konsulter på Level21, och arbetar bland annat med att stödja organisationer som vill utveckla sin projekt- och portföljstyrning.