Level21 tillsammans med Chalmers Professional Education ett unikt seminarium med talare som har kunskaper i världsklass inom sina respektive specialområden.

Svensk industri, med sitt stora exportberoende, utsätts för allt hårdare global konkurrens och det är väsentligt att inse att tiden till marknaden är den konkurrensfaktor som blivit mest kritisk. En förkortad tid till marknaden ökar sannolikheten att möta kundernas behov, ger minskade kostnader, minskad risk och, inte minst, ökad förutsägbarhet, faktorer som alla kräver ett snabbare värdeflöde genom organisationen. Vikten av att välja rätt projekt och se korta ledtider som en konkurrensfaktor ökar ytterligare eftersom produktlivscyklerna blir kortare och kortare, oavsett bransch. För att belysa dessa frågor presenterar Level21 tillsammans med Chalmers Professional Education ett unikt seminarium med talare som har kunskaper i världsklass inom sina respektive specialområden och som har fokus på att öka lönsamheten för ditt företag.

 

Vill du veta mer?
Anmäl dig direkt!