Utmaning

Vår kund hade problem med försenade projekt, resurskonflikter och ett otydligt styrgruppsarbete. Projekt för nya affärer fick inte sällan stå tillbaka för akut hantering av dagens problem. Ledningen beslöt att ta hjälp av Level21 för att förbättra projekt- och projektportföljstyrning.

Lösning

Level21´s team kartlade relevanta faktorer som styr projekt och säkrade en tvärfunktionell process för produkt- och teknik-roadmaps. Objektiva urvalsmetoder för styrgrupper infördes, tillsammans med förbättrad resursstyrning. Utveckling av metodik och arbetssätt kompletterades med utveckling av kompetens och ledarskap. Avgörande för framgång inom detta område var styrning, arbetssätt, kultur och transparens.

Det förbättrade arbetssättet testades i ett verkligt projekt och implementerades tillsammans med kunden. Metodiken dokumenterades i en projekthandbok.

Resultat

Resultatet blev en välförankrad projektportfölj som stödjer företagets strategi och som är anpassad till verklig kraftfull genomförandeförmåga. Besluten blev bättre genom ökad transparens, och gav vår kund väsentligt bättre lönsamhet. Genom att minska antalet projekt som drevs parallellt ökade snabbheten inom organisationen och för projekten.

Kan vi hjälpa dig förbättra din projekt- eller projektportföljstyrning? Kontakta Beatrice Björk via e-post eller på +46 70 373 17 91.