Utmaning

Vår kund hade åtagit sig ett leveransprojekt av rekordstor omfattning mot en av deras strategiska kunder. Ganska tidigt in i projektet insåg ledningen att förmågan att driva tvärfunktionella leveransprojekt tillsammans med övrig verksamhet inte var tillräcklig. Innan kunden drabbades tog man extern hjälp av Level21.

Lösning

Level21 tillsatte först en erfaren projektledare som omedelbart styrde upp projektet. Samtidigt startade en annan konsult från Level21 en tvärfunktionell kartläggning tillsammans med bolagets personal av befintlig projektstyrning och metodik. Dessutom coachade en konsult ur Level21s ledning bolagets VD och ledningsgrupp.

Efter en period kunde den ena konsulten från Level21 ta ett steg tillbaka och överlämna projektledningen till en anställd vid bolaget, dock med fortsatt coaching och projektstöd. Den andre konsultens kartläggning hade resulterat i ett förbättringsprogram, inklusive utbildning, som efter beslut inom ledningsgruppen inleddes på relativt bred front. Coaching av VD och ledningsgrupp fortsatte månadsvis.

Resultat

Vid utmaningar av detta slag måste åtgärder genomföras omedelbart för att minimera risk för kundstörningar, samtidigt som det måste säkras att berörd personal hänger med i de relativt snabba förändringar som krävdes. Att Level21 kom in som ett team gjorde att flera personer kunde fokusera specifikt på de områden som var viktiga, och därför få ett kraftfullt genomförande i projektet. Kundprojektet är nu på banan och utmaningarna är av normal karaktär.

Har du ett projekt i behov av hjälp? Kontakta Beatrice Björk via e-post eller på +46 70 373 17 91

Projektledning

Projektstyrning

Affärsutveckling

Inköpsstrategi

Interimschef