Digitalisering är ett viktigt fokusområde för industrin och ofta nämns tre områden; Digitalisering av data, flexibel automation respektive intelligent beslutsstöd. Inom de två första områdena har många värdeskapande tillämpningar realiserats, ex vis digitaliserad spårbarhet och robotisering. Inom det tredje området, intelligent beslutsstöd, finns dock hittills färre konkreta exempel inom industrin.

PADME är ett samarbete mellan ABB, Level21, Mälardalens högskola och RISE med målet att hitta just konkreta exempel på ökad affärsnytta inom intelligent beslutsstöd med hjälp av digitaliseringstekniken digital tvilling. En digital tvilling (eng. Digital Twin) är en virtuell kopia av ett verkligt objekt, där relevanta parametrar uppdateras i realtid i kopian. En digital tvilling kan vara en kopia av ex vis en produkt eller en process. Till den digitala tvillingen kan kopplas en mängd olika digitaliseringstekniker, från IoT-prylar till AI-algoritmer.

Syftet med PADME var att dels visa hur processindustrins väl beprövade kontrollsystem (SCADA och CPAS) kan användas inom tillverkningsindustri för att skapa digital tvilling, dels visa konkreta exempel på värdeskapande Use Case för digital tvilling inom tillverkningsindustri. Det övergripande målet för Produktion 2030 var att visa hur svensk tillverkningsindustri kan stärka konkurrenskraften genom digitalisering.

Resultatet av projektet visar att det är möjligt att bland annat tydligare visualisera aktuellt läge i produktion, minska antalet oplanerade stopp och jämna ut arbetsbelastning i en produktionslina. Detta ger affärsnytta genom kortare ledtider, högre kvalitet och förbättrad produktivitet.

Projektet har även adresserat utmaningen att implementera helt ny teknik, ex vis digital tvilling och AI, i en befintlig verksamhet. Medarbetarna har olika mognad inom digitalisering och IT, där vissa medarbetare entusiastiskt hoppar på tåget, medan andra betraktar den nya tekniken med skepsis. Samtidigt trycker ledningen ofta på en snabb förändringstakt. Detta strategigap måste överbryggas så att alla ser samma mål, ser vägen framåt och tillsammans arbetar mot målet.

En annan utmaning är att parallellt dels driva ständiga förbättringar av den befintliga verksamheten, dels utveckla nya processer för morgondagens affär som att implementera digital tvilling. Att effektivt hantera denna tvåbenthet ökar sannolikheten för framtida framgång. Förändringshastigheten ökar hela tiden, vilket också ökar kravet på att snabbt hantera problem och genomföra förbättringar. Något som underlättas av ett intelligent beslutsstöd som en digital tvilling.

Level21 har satt ihop ett antal use case inom PADME med fokus på affärsnytta. Klicka här för att läsa mer om dessa.

Titta på en presentation av PADME i form av en 3D-modell av fabriken.

PAMDE har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.