Utvecklingsprocessen hos dagens företag utmanas ständigt av marknadens nya behov. Den globala konkurrensen ställer ökande krav på kortare tid till marknaden och en högre flexibilitet i kraven.

Många företag använder en stage-gate modell i sin produktutvecklingsprocess för att skapa struktur och transparens. Men denna typ av modeller möter ändå inte behovet av en ökad flexibilitet och snabbhet. Level21s partner Lars Cederblad har tillsammans med Professor Robert G Cooper författat en artikel som beskriver hur agil metodik och traditionell stage-gate modell kan kombineras för att ytterligare förbättra konkurrenskraften hos dagens företag. Deras artikel beskriver hur agil-metodik kompletterar mer traditionell metodik och ger:

Snabbare produktreleaser
Ökad förmåga att möta ändrade krav
Förbättrad intern kommunikation och teamkänsla

Läs hela artikeln här Agile-Stage-Gate Cooper in RTM 2016

Level21 kan hjälpa dig att skapa hållbara resultat genom ett kraftfullt genomförande.

Kontakta Lars Cederblad