I samarbete med Level 21 anordnade Chef ett seminarium med rubriken “Så kan svensk industri vara med och skapa disruptiva förändringar”.
Om industrin ska lyckas med de disruptiva förändringar som krävs för att Sverige ska hävda sig globalt i en allt mer digitaliserad värld behövs ett nytt ledarskap. Under seminariet diskuterade forskare, experter och industriföreträdare hur vi kan skapa omvälvande förändringar i affärsmodeller och arbetssätt.
Svensk industri har länge fokuserat på kostnadseffektiviseringar. Men för att åstadkomma digitala förändringar krävs mer av såväl innovation som genomförandekraft, konstaterade panelen.
”Vi måste skapa organisationer som utgår från kundvärdet och skippa stuprör, stelbenta processer och målstyrning. För att skapa verklig innovation behöver strategierna bli konkreta och medarbetarna jobba över gränserna i tvärfunktionella team, sade Beatrice Björk, vice vd på Level 21.
Lisa Lindström, vd på designbyrån Doberman och avgående “industrikansler” till regeringen, höll med: “Hemligheten är att snabbt kunna agera på kundinsikt. Den traditionella vägen tar alldeles för lång tid.”
Företrädarna från industribolagen LKAB och Electrolux höll med, men konstaterade också att ledtiderna ofta är långa och processerna trögrörliga, vilket utgör ett hinder för innovationsarbetet.

I panelen: Jan Moström, vd LKAB, David Cronström, senior innovation portfolio director, Electrolux, Lisa Lindström, VD och grundare Doberman samt medlem i regeringens advisory board för nyindustrialisering, Eva Lindström, statssekreterare Näringsdepartementet, Beatrice Björk, vice vd Level 21.