Att både vara bäst idag och samtidigt förbereda sig på att hitta framtidens affärer, i en värld där allt sker mycket snabbare, och tid är en bristvara, hur gör man det?

 1. Hur långt ska ledningen vara före organisationen?

Strategigap är det som uppstår mellan ledningens vision och organisationens verkliga kraft till genomförande av densamma.
Det som ofta inträffar är att organisationen inte klarar att både uppfylla visionen och samtidigt upprätthålla det dagliga arbetet på ett effektivt sätt.

Klyftan mellan ledningens strategi och organisationens förmåga att leverera den växer. Strategi är en dröm – förverkligande är det som gör att strategi inte bara är snack! Samstämmiga forskningsresultat visar att 70% av alla strategiimplementeringar misslyckas. Myten säger att det är för planen inte var tillräckligt bra, men sanningen ligger i mellanchefsnivån. Tvärfunktionalitet, kommunikation och att göra målen till aktiviteter är där det skiter sig. För att en raket ska lyfta krävs både hastighet och riktning, det gör att vi inte tror att ledningen och organisationen ska stänga det strategiska gapet helt – det kan faktiskt döda en organisation. Men ett allt för stort gap drar ner hastigheten – känslan av orimlighet skapar frustration och bristande engagemang.

Vad kan du göra:

  • Var den som driver tvärfunktionalitet – rätt enkelt bjud in före stänga ute
  • Koppla aktiviteter till övergripande strategi, men skippa målnedbrytning i alltför många steg – det går koppla de strategiska målen direkt till handling
  1. Styra och leda den tvåbenta organisationen

Du som leder organisationen måste kontinuerligt effektivisera den nuvarande affären och parallellt förverkliga morgondagens affär, exempelvis med helt ny teknologi eller affärsmodell.
Vi snackar då om ett riktigt kliv, något som till och med kannibaliserar på den nuvarande affären. Låter kanske självklart, det är det men den stora skillnaden är att de måste genomföras samtidigt. Det handlar inte längre om att arbeta på kort och långsikt utan parallellt med båda benen. Ja, det är utmanande! Det kräver av oss individer att vi i ena stunden ska dra ner risk och sponsra planföljsamhet, och i den andra stunden ska uppmuntra risktagande och agilitet. Det innebär att vi skapar motstridigheter i organisationen. Hur ställer vi oss då till frågor gällande exempelvis prioritet, resurser och budget?

Styr och leder man sin organisationsutveckling och
implementering av det den nya och den befintliga affären enligt samma styrning- och ledningsprinciper är risken att båda benen blir halvdana.

Vad kan du göra

  • Dela upp styrning, ledning och ledarskap för att säkerställa framdrift i båda benen
  • Skaffa utrymme för dig själv att tänka på de olika sätten, nu och framtiden. Blanda inte möte om kvalitetsbrister och förbättringar med beslut om vilket innovationsprojektet som ska prioriteras.
  • Glöm inte bort glädjen i att få vara en del i att skapa något helt nytt.