Del 1 – Lärande och fokus

 

Vi har aldrig stått med så osäkra planer för framtiden som nu, snabba förändringar och spelplaner som byggs om. Vi saknar kontroll samtidigt som det finns oändliga möjligheter att skapa nya kundvärden. Alla bolag har strategi och handlingsplan för sin digitalisering men vår bild är att det är förändringskulturen som avgör om det händer på riktigt. Det är dags att ta med alla perspektiv i digitaliseringsresan.

Hur ser en framgångsrik förändringskultur ut?
 

För att klara högt tempo och snabb rörlighet blir kulturen allt viktigare. Vi behöver medarbetare som brinner för att förstå varandra och ledare som vågar lita och styra på vunna insikter. Kulturen behöver uppmuntra lärande som kommer både av motgång och framgång. Vi tror på ”fast learning” som är ett resultat av tvärfunktionella team, reflektion, tillit och dialog.
 

För att få rätt driv måste fler beslut fattas snabbare – nära affär, kund och teknik. Det ställer stora krav både på ledare och medarbetare. Beslut måste fattas både högre upp i organisationen och längre ner. Det viktigaste är att man har bestämt var besluten fattas. Det handlar om att öka hastigheten och minska risken för att bli omsprungen.

Med parallella digitaliseringsinitiativ behövs små dedikerade team som får jobba minst 50% av sin tid per projekt för att vara effektiva. Att jobba 20% i ett projekt tar dig inte framåt tillräckligt snabbt. Stora utmaningar ligger i att klara omstarter, få igång nya team snabbt och att få team med nya kompetenser att fungera. Här krävs en öppen, prestigelös kultur som vågar förändra sig i takt med lärandet.

Alla perspektiv behövs i digitaliseringsresan, även kulturen

Level21 insikter för dig som chef:

 • När du ska starta ett högriskprojekt för att utveckla framtidens affär eller ska driva ditt viktigaste projekt i befintlig affär – våga sätta din bästa medarbetare på det fullt ut
   
 • Lägg hellre mer pengar på färre initiativ som blir klara snabbt och skapar intäkter än att satsa på många initiativ med dålig output
   
 • Lyft fram lärande och reflektion för att skapa ett bra prestationsklimat

Level21 insikter för dig som medarbetare: 

 • Ta ansvar för att innehållet i ditt arbete motsvarar gjorda prioriteringar – lägg bara tid på det som är prioriterat!
 • Våga utmana din vardag och satsa mer på lärande och reflektion
   
 • Bidra till kulturbygget där beslut fattas i en snabbare takt genom tydliga vägval och dialog.

Välkommen till vårt seminarium i Almedalen:

Är priset för digitalisering en utbränd organisation?
2/7 kl.15.30 
tillsammans med tidningen Chef och i panelen

 

Katarina Berg – HR chef Spotify

Katarina skapar exporttillväxt genom svenskt ledar- och medarbetarskap 

David Eberhard – Psykiater och författare

David utmanar lagomkulturen och tvingar oss till ansvar

Beatrice Björk – Vice VD Level21

Beatrice brinner för kraftfull och hållbar digitalisering med lönsamheten i fokus