Utmaning

Vår kund hade haft ett större fokus på kostnader för inköp av direkt material, än på indirekt material. I den senare kostnadsmassan bedömdes det ligga stora potentiella besparingar. I denna typ av problemställning är det viktigt att starta med en faktabaserad analys. Samtidigt måste hänsyn tas till organisationens speciella förutsättningar.

Lösning

Level21´s team analyserade och strukturerade materialkostnaderna, samt identifierade områden med störst effekt på den totala kostnadsmassan. En tvärfunktionell grupp sattes samman med personal från kunden och som leddes av Level21. Mål formulerades per produktgrupp. Grundorsaker analyserades och kostnadsdrivare identifierades. Förhandlingar genomfördes med identifierade leverantörer. Måluppfyllnad följdes upp och säkerställdes. Samtidigt med analysarbetet genomfördes förbättringsaktiviteter inom intern materialförsörjning.

Resultat

Resultatet blev en kraftig reduktion av materialkostnaden och effektivare leveranskedja. Genom att arbeta nära och tillsammans med organisationen utvecklades också organisationens egen kompetens och förmåga.

På detta sätt skapas hållbara resultat.

Vi du ha hjälp att skapa hållbara restultat? Kontakta Beatrice Björk via e-post eller på +46 70 373 17 91.