Vi tackar våra kunder för det gångna året och för det förtroende ni fortsätter att ge oss. Det stärker oss till fortsatt utveckling!
Istället för julkort väljer vi i år att stötta arbetet med flyktingkatastrofen via FN:s flyktingorgan UNHCR då de arbetar med denna fråga på både kort och lång sikt. Med vårt stöd kan UNHCR ge flyktingar skydd, mat, rent vatten och andra viktiga förnödenheter för att möta de akuta behoven hos dem som flyr från förföljelse och våld. Vår hjälp bidrar till att UNHCR kan fortsätta att hjälpa tusentals familjer som tvingas lämna sina hem.