Asien och Afrika. Där har ni scenen för framtidens största ekonomiska tillväxt. Men hur kan svenska företag ta sig in och etablera sig på framtidens marknader? Och hur förstår vi dessa marknader?

Globaliseringen pågår för fullt och visar inga som helst tecken på att avstanna. Istället förflyttas den allra starkaste tillväxten till helt nya marknader. I länder som Egypten, Kenya, Filippinerna och Pakistan ökar tillväxten så mycket att de numera ses som framtidens allra starkaste marknader.

1999 skedde en stor förändring i Kina som på många sätt kom att påverka världsmarknaden i grunden. Den kinesiska regeringen lanserade då ett program för att expandera de kinesiska universitetens närvaro och tillgänglighet. Från att vara säten för en urban elit blev utbildning bredare. Resultatet? 2017 examinerades runt åtta miljoner kineser från landets universitet, en tiodubbling jämfört med 1999.   

Att Kina ligger i framkant inom många områden är ingen hemlighet och målet är klart. Tack vare initiativet ”Tillverkad i Kina 2025”, som ska göra kinesisk industri världsledande genom ny teknologi och Internet of Things, ämnar Kina behålla sin tekniska ledartröja. Kina får inte marginaliseras till att ses som enbart ett lågkvalitetsland, om vi gör det riskerar vi att plötsligt att en oväntad konkurrent!

Det finns många marknader som vill gå i samma fotspår som Kina och bli motorer i framtidens ekonomiska tillväxt. Enligt Business Insider är det följande tio marknader som spås ta störst kliv när det kommer till industriell och teknisk utveckling: Bangladesh, Egypten, Etiopien, Indonesien, Kenya, Burma, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Vietnam

På många platser i Afrika lider man fortfarande mycket av en hög brottslighet och korruption. Men det hindrar inte flera analytiker från att spå att just Afrika blir nästa stora tillväxtmarknad, inte minst tack vare världens snabbast växande befolkning. Med investeringar från Kina tar Afrika stora språng i sin infrastruktur och hoppar exempelvis direkt till 5G och dras inte med stora kostnader för gamla lösningar. Viktigt att notera är att Afrika består av 55 länder så för att förstå afrikanska marknaden får inte olikheterna i de olika länderna underskattas!

Men hur kan svenska företag utnyttja den pågående globaliseringen och ta sig in på framtidens stora tillväxtmarknader i Afrika och Asien? Kontakta oss så berättar vi mer!