2017-05-10 – Level21, i samarbete med ABB, RISE och Mälardalens universitet, kommer att driva ett forskningsprojekt för att visa hur konkurrenskraften i den svenska industrin kan stärkas genom ökad digitalisering. Projektet delfinansieras av statliga innovationsmyndigheten Vinnova inom innovationsprogrammet Production2030.

Projektet kommer att visa hur tillverkningsindustrin, genom att skapa virtuella kopior av den fysiska världen, kan använda produktionsdata i realtid för att komma närmare visionen om den “smarta fabriken”. En “smart fabrik” är ett “fullt integrerat och samarbetande tillverkningssystem som reagerar i realtid på förändrade krav och villkor för en fabrik”.

Industribolagen Scania, Sandvik, Toyota Material Handling och Westermo kommer att delta som referensföretag i projektet. Projektet löper fram till 2019.

 

– Frågan om hur digitalisering kan stärka företagens konkurrenskraft på riktigt är mycket relevant idag, och det är med stor glädje som Level21 deltar i projektet. “, säger Beatrice Björk, Vice President, Level21.

 

Om innovationsprogrammet Production2030

Den svenska innovationsbyrån Vinnova, vars uppgift är att främja forskning och innovation inom den svenska näringslivet, driver innovationsprogrammet “Produktion2030” med målet att utveckla lösningar för att stärka konkurrenskraften för den svenska industriproduktionen.

Läs mer om Produktion2030