Bolaget hade problem med försenade projekt, resurskonflikter och otydligt styrgruppsarbete. Projekt för nya affärer fick inte sällan stå tillbaka för akut hantering av dagens problem. Ledningen beslöt att ta hjälp för att förbättra projekt- och projektportföljstyrning.

Level21 kartlade relevanta faktorer som styr projekt och säkrade en tvärfunktionell process för produkt- och teknik-roadmaps. Objektiva urvalsmetoder för styrgrupper infördes, tillsammans med förbättrad resursstyrning. Utveckling av metodik och arbetssätt kompletterades med utveckling av kompetens och ledarskap. Avgörande för framgång inom detta område är styrning, arbetssätt, kultur och transparens.

Det förbättrade arbetssättet testades i verkligt projekt och implementerades tillsammans med kunden. Metodiken dokumenterades i en projekthandbok.

Resultatet blev en välförankrad projektportfölj som stödjer företagets strategi och som är anpassad till verklig genomförandeförmåga. Besluten blev bättre genom ökad transparens. Genom att minska antalet projekt som drevs parallellt ökade snabbheten inom organisationen och för projekten.