Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld. Frukostmöte i Västerås den 4 april

 

Globaliseringen och digitaliseringen gör att förutsättningarna för att driva och utveckla företag ändras i snabb takt. Hur kan du och ditt företag göra för att bäst utnyttja de nya möjligheterna och undvika att bli ifrånsprunget av de senast uppstickande hightech-företagen?

Anette Hallin, docent i företagsekonomi på Mälardalens högskola berättar om vad forskningen säger om digitaliseringens organisatoriska konsekvenser och drar, utifrån exempel från verkligheten, slutsatser om hur ledningsgrupper bör tänka strategiskt för att möta en digitaliserad framtid.

Beatrice Björk, partner och vice vd på Automation Regions medlemsföretag Level21 berättar om hur du bäst organiserar ditt företag och din ledningsgrupp för att möta ökade behov av snabbhet. Hon beskriver fällor och framgångsfaktorer i styrning och ledning av den ”tvåbenta organisationen”.

Välkommen till ett frukostmöte där du får insikt i hur globalisering och digitalisering påverkar dig och ditt företag.

Tid: Tisdag den 4 april 2017, kl 07.15 – 09.30

Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Läs mer och anmäl dig!