Hur skapar digitaliseringen affärsnytta?

Digitalisering är ett viktigt fokusområde för industrin och ofta nämns tre områden; Digitalisering av data, flexibel automation respektive intelligent beslutsstöd. Inom de två första områdena har många värdeskapande tillämpningar realiserats, ex vis digitaliserad spårbarhet och robotisering. Inom det tredje området, intelligent beslutsstöd, finns dock hittills färre konkreta exempel inom industrin.

Interimschef som implementerade förändringar

Level21, som samarbetar med professor Robert G. Cooper, genomförde en analys av bolagets utvecklingsprocess enligt PI-assessor. Ledningen beslutade, med denna analys som grund, bl a att omorganisera utvecklingsavdelningen och inrätta flera nya chefstjänster. En av konsulterna från Level21 tillsattes sedan som interimschef för en ny mellanchefstjänst, med uppgift att utveckla Read more…