TVÅDAGARS SEMINARIUM 27-28 MAJ 2015 – SNABBT OCH FÖRUTSÄGBART FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

Level21 tillsammans med Chalmers Professional Education ett unikt seminarium med talare som har kunskaper i världsklass inom sina respektive specialområden. Svensk industri, med sitt stora exportberoende, utsätts för allt hårdare global konkurrens och det är väsentligt att inse att tiden till marknaden är den konkurrensfaktor som blivit mest kritisk. En Read more…