Att klara av de utmaningar som finns i att hela tiden utveckla sin befintliga affär för att möta de nya krav som kommer från omvärlden, det slåss många företag med i dag.

Vi ser allt fler företag som hamnar i problem med hur och vad som ska utvecklas för att klara kraven från marknad och kunder. Många företag har idag svårt att enbart fokusera på sin kärnaffär, fast det är där pengarna tjänas, vi menar att man måste bli bäst på sin kärnaffär för att lycka utveckla det nya.

Ett bolag har givetvis fullt fokus på den befintliga verksamheten men måste samtidigt möjliggöra framtidens affärer.

Att kunna leverera de befintliga produkterna och tjänsterna är en förutsättning för bolagets överlevnad. Det naturliga fokuset kommer att vara leverans enligt dagens kundbehov. Marknad och teknik ändras dock ständigt, idag allt oftare genom disruptiva händelser. Det som var gårdagens storsäljare kan snabbt upplevas som fullständigt utdaterat, när en ny innovativ produkt eller tjänst dyker upp

Här gäller det att fokusera på att leverera enligt dagens kundbehov.

Vi hjälper företag att utveckla deras befintliga affärer och ser till att de kan möta disruptioner på ett bättre sätt.