En ny strategi har sin startpunkt hos ledningen men måste sedan implementeras inom organisationen. Oftast går detta inte så snabbt och lätt som ledningen tänkt sig.

Ett bolag som siktar på långsiktig överlevnad måste ständigt kunna förbättra dagens verksamhet, men även möjliggöra framtidens affärer.

För att både kunna utveckla befintlig verksamhet och framtidens affärer behöver bolag driva två helt olika lednings- och styrningslogiker parallellt. I den globala konkurrensen måste bolag behärska Tvåbenthet och undvika strategigap.

– Vi ökar er förmåga att vara tvåbenta och att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga idag och i framtiden