Interimschef som implementerade förändringar

Level21, som samarbetar med professor Robert G. Cooper, genomförde en analys av bolagets utvecklingsprocess enligt PI-assessor. Ledningen beslutade, med denna analys som grund, bl a att omorganisera utvecklingsavdelningen och inrätta flera nya chefstjänster. En av konsulterna från Level21 tillsattes sedan som interimschef för en ny mellanchefstjänst, med uppgift att utveckla Read more…