Hur skapar digitaliseringen affärsnytta?

Digitalisering är ett viktigt fokusområde för industrin och ofta nämns tre områden; Digitalisering av data, flexibel automation respektive intelligent beslutsstöd. Inom de två första områdena har många värdeskapande tillämpningar realiserats, ex vis digitaliserad spårbarhet och robotisering. Inom det tredje området, intelligent beslutsstöd, finns dock hittills färre konkreta exempel inom industrin.

Vem bär ansvaret i framtidens organisation?

Globaliseringen och den allt hårdare konkurrensen driver fram ett högre tempo som riskerar att påverka välbefinnandet och resultatet, i våra företag, negativt. Alla skall kunna ännu mer och prestera på kortare tid. Ny teknik hjälper oss men tar också mycket av vår tid för reflektion och eftertanke. Vem ansvarar för vad vi lägger tid på och säkerställer tid för reflektion? Samtidigt gör den ökande konkurrensen och förändringstrycket att alla organisationer måste ytterligare öka sin effektivitet och lönsamhet. Hur ska vi agera i det dilemmat?