Vi kommer även i år att vara med i Almedalen tillsammans med tidningen Chef, den 2:a juli kl. 16-16.45.


Årets tema: 
Är priset för digitalisering en utbränd organisation?”

Digitaliseringen ger oss allt mer avancerad teknik. Kraven ökar ständigt på medarbetarna som förväntas hänga med i den senaste utvecklingen. Vi lär oss en app, men så kommer det en ny. Vi låter våra datorer fatta allt större beslut, men förstår inte riktigt hur det går till.

Samtidigt fortsätter arbetsgivarens helt logiska krav på ökad effektivitet. Organisationen ska prestera mer, helst med lägre bemanning. Stressen ökar och sjukskrivningar kostar företagen stora summor.

Arbetsgrupperna består av tillfälligt anställda specialister som kan precis allt, men bara inom sin extremt specifika nisch. Detta är oerhört stressande för de ”vanliga” medarbetarna, generalisterna.

Var med och skissa på framtidens digitaliserade, friska organisation. Här diskuterar vi såväl individens val och ansvar för att undvika en organisatorisk utbrändhet, som ledningens möjligheter att skapa kultur och organisation som främjar ansvarstagande och högpresterande medarbetare, samtidigt som vi digitaliserar!