“Är priset för digitalisering en utbränd organisation?”

Kom och skissa på framtidens digitaliserade, högpresterande och lönsamma organisation!

Level21 och Chef i Almedalen

Digitaliseringen ger oss allt mer avancerad teknik. Kraven ökar ständigt på medarbetarna. Organisationen ska prestera mer, helst med lägre bemanning. Stressen ökar och sjukskrivningar kostar företagen stora summor.

Tillsammans med vår expertpanel diskuterar vi både individens val och ansvar för att undvika en organisatorisk utbrändhet liksom ledningens möjligheter att skapa kultur och organisation som främjar ansvarstagande och högpresterande medarbetare – under pågående digitalisering!

Expertpanel:

Katarina Berg – HR chef Spotify

Skapar tillväxt genom att exportera svenskt ledarskap och medarbetarskap

David Eberhard – Psykiater och författare

Utmanar den svenska lagomkulturen och tvingar oss till ansvar

Beatrice Björk – Partner och vVD Level21

Brinner för kraftfull och hållbar digitalisering med lönsamheten i fokus

Chefs scen, Korsgatan 24, tisdag 2 juli kl. 15:30