Så vinner svensk industri – hantera den ökade osäkerheten genom att korta tiden till marknaden.
Svensk industri står stark men utmaningarna är många och stora i den globala konkurrensen. Dessutom tenderar osäkerheten om framtiden att öka. Sverige och svenska bolag har goda förutsättningar att öka sin lönsamhet men hur kan vi kombinera jakten på kostnader med jakten efter nya affärsmöjligheter och nya produkter? Bör ledningar fokusera strategierna ännu mer och samtidigt våga ta ökade risker? Hur kan bolagen öka sin förmåga att agera kraftfullt och nyskapande? Seminariet erbjuder plats till ledande beslutsfattare och nytänkare som stakar ut vägen för svensk industris framtid.
Tid: 1 juli 2015 10.30-11.45 med efterföljande mingel
Plats: Donner plats 2, Visby
Följ Di Almedalen på Twitter #dialmedalen