VAR MED OCH DISKUTERA HUR SVENSK INDUSTRI KAN SKAPA DISRUPTIVA FÖRÄNDRINGAR!