Uppstyrning av kritiskt projekt mot strategisk kund

Bolaget hade åtagit sig ett leveransprojekt av rekordstor omfattning mot en strategisk kund. Rätt snabbt in i projektet insåg ledningen att förmågan att driva tvärfunktionella leveransprojekt tillsammans med övrig verksamhet inte var tillräcklig. Innan kunden drabbades tog man extern hjälp.

Level21 tillsatte först en erfaren projektledare som omedelbart styrde upp projektet. Samtidigt startade en annan konsult från Level21 en tvärfunktionell kartläggning tillsammans med bolagets personal av befintligt projektstyrning och metodik. Dessutom coachade en konsult ur Level21s ledning bolagets VD och ledningsgrupp.

Efter en period kunde den ena konsulten från Level21 ta ett steg tillbaka och överlämna projektledningen till en anställd vid bolaget, dock med fortsatt coaching och projektstöd. Den andre konsultens kartläggningen hade resulterat i ett förbättringsprogram, inklusive utbildning, som efter beslut inom ledningsgruppen inleddes på relativt bred front. Coaching av VD och ledningsgrupp fortsatte månadsvis.

Vid utmaningar av detta slag måste åtgärder genomföras omedelbart för att minimera risk för kundstörningar, samtidigt som det måste säkras att berörd personal hänger med i de relativt snabba förändringar som krävdes. Kundprojektet är nu på banan och utmaningarna är av normal karaktär.

Uppstyrning av kritiskt projekt mot strategisk kund
Uppstyrning av kritiskt projekt mot strategisk kund
Effektivare hantering av projektportfölj
Effektivare hantering av projektportfölj
Accelererad tillväxt inom affärsområde
Accelererad tillväxt inom affärsområde
Minskade kostnader för indirekt inköp
Minskade kostnader för indirekt inköp
Interimschef som implementerade förändringar
Interimschef som implementerade förändringar