TVÅBENTHET

Ett bolag har givetvis fullt fokus på den befintliga verksamheten men måste samtidigt möjliggöra framtidens affärer.

Att kunna leverera de befintliga produkterna och tjänsterna är en förutsättning för bolagets överlevnad. Det naturliga fokuset kommer att vara leverans enligt dagens kundbehov. Marknad och teknik ändras dock ständigt, idag allt oftare genom disruptiva händelser. Det som var gårdagens storsäljare kan snabbt upplevas som fullständigt utdaterat, när en ny innovativ produkt eller tjänst dyker upp. Ett bolag som siktar på långsiktig överlevnad måste ständigt kunna förbättra dagens verksamhet, men även möjliggöra framtidens affärer.

För att både kunna utveckla befintlig verksamhet och framtidens affärer behöver bolag driva två helt olika lednings- och styrningslogiker parallellt. I den globala konkurrensen måste bolag behärska Tvåbenthet!

– Vi ökar er förmåga att vara tvåbenta och att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga idag och i framtiden #påriktigt!

HÅLLBARA RESULTAT : KRAFTFULLT GENOMFÖRANDE

Ett bolag har givetvis fullt fokus på den befintliga verksamheten men måste samtidigt möjliggöra framtidens affärer.

Att kunna leverera de befintliga produkterna och tjänsterna är en förutsättning för bolagets överlevnad. Det naturliga fokuset kommer att vara leverans enligt dagens kundbehov. Marknad och teknik ändras dock ständigt, idag allt oftare genom disruptiva händelser. Det som var gårdagens storsäljare kan snabbt upplevas som fullständigt utdaterat, när en ny innovativ produkt eller tjänst dyker upp. Ett bolag som siktar på långsiktig överlevnad måste ständigt kunna förbättra dagens verksamhet, men även möjliggöra framtidens affärer.

För att både kunna utveckla befintlig verksamhet och framtidens affärer behöver bolag driva två helt olika lednings- och styrningslogiker parallellt. I den globala konkurrensen måste bolag behärska Tvåbenthet!

– Vi ökar er förmåga att vara tvåbenta och att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga idag och i framtiden #påriktigt!

HÅLLBARA RESULTAT : KRAFTFULLT GENOMFÖRANDE