STRATEGIGAP

En ny strategi har sin startpunkt hos ledningen men måste sedan implementeras inom organisationen. Oftast går detta inte så snabbt och lätt som ledningen tänkt sig.

Ledningen ser ett behov av ny inriktning för bolaget, kanske som följd av en disruptiv förändring av marknaden. Ledningen diskuterar alternativ och riktning och enas efter en beslutsprocess om en ny strategi för bolaget. Den nya strategin förmedlas normalt till mellancheferna och organisationen vid några möten.

En ny strategi innebär alltid förändring. Förändringen påverkar arbetssättet för organisationen och dess mellanchefer. Ledningen, som tagit fram strategin, vet att förändringen krävs. Organisationen och mellancheferna, som står mitt uppe i vardagens utmaningar, ser inte samma behov av förändring och förstår inte hur de ska hinna med även detta. Bolaget har fått ett Strategigap!

– Genom att hantera strategigapet i förändringsprocessen utvecklar vi organisationens förmåga att hantera ständig förändring #påriktigt!

HÅLLBARA RESULTAT : KRAFTFULLT GENOMFÖRANDE

En ny strategi har sin startpunkt hos ledningen men måste sedan implementeras inom organisationen. Oftast går detta inte så snabbt och lätt som ledningen tänkt sig.

Ledningen ser ett behov av ny inriktning för bolaget, kanske som följd av en disruptiv förändring av marknaden. Ledningen diskuterar alternativ och riktning och enas efter en beslutsprocess om en ny strategi för bolaget. Den nya strategin förmedlas normalt till mellancheferna och organisationen vid några möten.

En ny strategi innebär alltid förändring. Förändringen påverkar arbetssättet för organisationen och dess mellanchefer. Ledningen, som tagit fram strategin, vet att förändringen krävs. Organisationen och mellancheferna, som står mitt uppe i vardagens utmaningar, ser inte samma behov av förändring och förstår inte hur de ska hinna med även detta. Bolaget har fått ett Strategigap!

– Genom att hantera strategigapet i förändringsprocessen utvecklar vi organisationens förmåga att hantera ständig förändring #påriktigt!

HÅLLBARA RESULTAT : KRAFTFULLT GENOMFÖRANDE