VARFÖR FINNS VI?

Strategier från ledningen landar förr eller senare hos mellanchefer som får till uppgift att genomföra förändringen i organisationen. Det är ett svårt och ibland rent utav omöjligt uppdrag. Level21s konsultverksamhet utgår från den utsatta rollen som mellanchef.

Vi som grundade Level21 hade sett många mellanchefer få kalla handen från sin organisation när de presenterade ledningens strategier: ”Det går inte, helt omöjligt att införa under rådande omständigheter.” Då, liksom idag, sitter många mellanchefer i just denna sits, klämda mellan ledningens visioner och organisationens vardag med detaljerade krav. Vi kallar detta för strategigap.

Samtidigt hade vi noterat hur de stora konsultfirmorna fokuserade på strategiernas utformning snarare än på deras genomförande och mottagande i organisationen. Vår bild var och är att strategigapet har satt stopp för införandet av många goda strategier och förhindrat organisationer från att skapa varaktig förändring. Det blev startskottet för Level21.

Vi anser att förändring kan initieras såväl uppifrån som nerifrån. Men vi arbetar parallellt med genomförandet ur mellanchefens synvinkel. Formuleringen av en bra strategi ska vara utmanande men den måste ofrånkomligen också ha ett nedifrån-och-upp-perspektiv. Att i det tidiga skedet direkt finna rätt nivå i strategin är svårt. Det bör alltid finnas ett visst utrymme för justering till verksamhetens detaljerade krav. I vårt arbete som konsulter jobbar vi ständigt med att bygga bron både uppifrån-och-ner och nedifrån-och-upp för att uppnå bestående förändringar.

Alla har inte en bakgrunden och drivet som behövs för att jobba med att bygga dessa ”broar”. Vi och våra medarbetare kan göra det tack vare vår breda industriella erfarenhet, affärskunskap, förmåga till perspektivförflyttning och erfarenhet från många framgångsrika projekt. Vi har lärt oss mycket om vad som krävs från vårt arbete djupt inne i våra kunders processer. Att översätta affärsplaner till handlingsplaner som ger bestående förändringar har blivit Level21s största styrka genom devisen varmt hjärta, kallt huvud och snabba fötter.

Välkommen att kontakta oss eller våra medarbetare för att se vad vi kan göra för dig!

Peter Modig, Lars Cederblad, Henrik Linder och Beatrice Björk
Ägare och aktiva inom Level21