Interimschef som implementerade förändringar

Level21, som samarbetar med professor Robert G. Cooper, genomförde en analys av bolagets utvecklingsprocess enligt PI-assessor. Ledningen beslutade, med denna analys som grund, bl a att omorganisera utvecklingsavdelningen och inrätta flera nya chefstjänster. En av konsulterna från Level21 tillsattes sedan som interimschef för en ny mellanchefstjänst, med uppgift att utveckla och implementera tjänsten.

I en förändring av denna typ är det kritiskt att hantera det strategigap som riskerar uppstå när ledningen beslutar om en större förändring av befintlig organisation.  Konsulten från Level21 hade också att hantera en utmaning kring tvåbenthet i och med att organisationen måste fortsätta utveckla befintliga produktfamiljer, men inom en ny organisation.

Analysen innebar inte bara en omorganisation utan också utveckling av såväl processer som berörda individer. Ytterligare en konsult från Level21 engagerades som chefscoach till nya chefer, kombinerat med processutveckling och utbildning inom relevanta områden.

Utöver detta tog företaget in en 3:e konsult från Level21 som satte fart på aktiviteter som gått i stå.

Level21 överlämnade en fungerande organisation till den nye fast anställde chefen.

Uppstyrning av kritiskt projekt mot strategisk kund
Uppstyrning av kritiskt projekt mot strategisk kund
Effektivare hantering av projektportfölj
Effektivare hantering av projektportfölj
Accelererad tillväxt inom affärsområde
Accelererad tillväxt inom affärsområde
Minskade kostnader för indirekt inköp
Minskade kostnader för indirekt inköp
Interimschef som implementerade förändringar
Interimschef som implementerade förändringar