En ny strategi har sin startpunkt hos ledningen men måste sedan implementeras inom organisationen. Oftast går detta inte så snabbt och lätt som ledningen tänkt sig.

Ett bolag som siktar på långsiktig överlevnad måste ständigt kunna förbättra dagens verksamhet, men även möjliggöra framtidens affärer.

För att både kunna utveckla befintlig verksamhet och framtidens affärer behöver bolag driva två helt olika lednings- och styrningslogiker parallellt. I den globala konkurrensen måste bolag behärska Tvåbenthet och undvika strategigap.

– Vi ökar er förmåga att vara tvåbenta och att bli mer lönsamma och konkurrenskraftiga idag och i framtiden 

 

 

 

Kontakta oss

Besöksadress
Slottsgatan 19, 711 22 Västerås
Klarabergsviadukten 66, 172 63 Stockholm

Ring oss
Peter Modig (VD)
+46 70 267 98 08

Beatrice Björk (Vice VD)
+46 70 373 17 91

Västerås
Stockholm